4.  เหรียญกษาปณ์ เงินประทับตรารับรองพิเศษ เพื่อการค้าระหว่างประเทศสมัยโบราณ       หายาก !!! 
      CHOPMARKS / COUNTER-STAMPED COINS .                  RARE !!!
 
159
207
204
144
238